d

Jak zbudować

SPIS TREŚCI

Wstęp .............................................................................5

ROZDZIAŁ I

ROZPOZNANIE I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ........................9

Polowanie na kredyt ............................................................9

Działka budowlana .............................................................13

Wybieramy projekt .............................................................17

Jakie materiały? .................................................................20

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ................................24

ROZDZIAŁ II

WYKONANIE OBIEKTU ...........................................................26

Nadzór budowy ..................................................................26

Wykonawstwo ...................................................................33

Na co zwracać uwagę przy uzgadnianiu wykonawcy? ....................38

Oddawanie obiektu do użytku ................................................42

ROZDZIAŁ III

OBSŁUGA I UTRZYMANIE BUDYNKU ...........................................48

ROZDZIAŁ IV

KATECHIZM INWESTORA ........................................................50

STRONY CHWAŁY

Chwalimy się!.....................................................................71

REKLAMY ..........................................................................84


"Będąc w USA, widziałem różne osiedla domków jednorodzinnych. I tak w Nowym Jorku jest chronione osiedle Sea Gate na Brooklynie i osiedle powyżej 140

street na Bronksie. Dwa bieguny. Dwa osiedla. Tam jest tak, że jest osiedle lepiej

sytuowanych obywateli i osiedle biedy. Każdy ma do wyboru. U nas jeszcze poziom zamożności wśród mieszkańców jest niski i dlatego wszystko jest pomieszane. Niekoniecznie jest to dobre.

Z życia

Kilka lat temu zadzwonił do nie pan Brzózka, któremu wcześniej robiłem projekt i prowadziłem budowę. Chciał się spotkać. Na spotkaniu

dowiedziałem się, że sąsiad jego, pan Łyżeczka, wnosi sprawę o naruszenie przestrzeni powietrznej na głębokość ok. 10 cm jego działki.

Czyli norma. Spytałem go, jak było do tej pory? No, nie było problemu – padła odpowiedź. Z dalszej dyskusji wynikło, że pan Łyżeczka jest

z zawodu bezrobotny i jego aktywność ogranicza się do podtrzymywania

podstawowych funkcji organizmu. Głównym celem jego codziennych49

wypraw był pobliski sklep spożywczy, gdzie lokował środki otrzymywane comiesięcznie z ZUS. Pan Brzózka, ojciec dwojga dzieci i przykładny mąż i katolik, próbował zrealizować niegdysiejsze hasło „bierz

interes w swoje ręce” i przez 12 do 14 godzin dziennie zbijał palety.

Interes szedł różnie, ale we wcześniej przywołanym sklepie przeważała opinia, iż pan Brzózka wielkim biznesmenem jest, pewno kasę ma

i można go skubnąć, a do tego, menda jedna, rzadko chłopaków pod

sklepem zasponsoruje, a przecież musi. Tak stanęło na tym, że trza

dziada skubnąć poprzez naruszenie terytorium.

Sprawa skończyła się na tym,"   

Drugi fragment

"ROZDZIAŁ IV

 

Katechizm inwestora

 

W końcowym rozdziale chciałem zamieścić najczęściej zadawane mi pytania.

Bardzo często je słyszę od moich klientów. Być może nie podałem wszystkich,

ale na pewno większość. Niektóre stracą aktualność w związku ze zmianami

przepisów prawa.


  1. Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę?

Tak jak wcześniej pisałem, przepisy prawa budowlanego zmieniają się szybko.

Dlatego mogę podać aktualne przepisy, to jest koniec 2010 r. Otóż zaczynamy

od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z przestrzennego zagospodarowania terenu. Dokumenty te wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta

odpowiedni dla danego terenu. Ale to nie wszystko. Aby tam pójść i wypełnić

wniosek, potrzebujemy wybrać z geodezji Starostwa Powiatowego wypis z rejestru gruntów, wykaz właścicieli gruntów dla działek sąsiednich, kopię mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych skala 1:1000

lub 1:500. I tutaj najważniejsze – już musimy mieć ogólną koncepcję obiektu,

który chcemy wznieść.

Najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do projektanta i ustalenie z nim kształ-

tu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wypis z planu przestrzennego zagospodarowania jest stały dla danego terenu i w tej sytuacji dostosujemy obiekt do jego założeń.

Będzie nam potrzebna jeszcze mapa do celów ..."    

Projekt-Service. Wszelkie prawa zastrzeżone 

projekt i realizacja: internet-media.pl