d

Dokumenty

Dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe i zakończenia budowy 

DOKUMENTY DO WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

/ Starostwo Powiatowe wydz geodezji /

 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wykaz właścicieli gruntów
 • Kopia mapy ewidencyjnej gruntów
 • Kopia mapy wysokościowej / opiniodawcza
 • Wniosek o wydanie warunków przyłącza wody kanalizacji

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ENERGETYCZNYCH / Zakład Energetyczny /

 • Kopia aktu własności
 • Mapa z zaznaczonym budynkiem

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW GAZU / Posterunek Gazowy /

 • Kopia aktu własności
 • Mapa z zaznaczonym budynkiem

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ / Dyspondent drogi /

 • Wniosek do dysponenta drogi
 • Mapa lub projekt zagospodarowania z wrysowanym zjazdem

WNIOSEK DO STAROSTWA O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • Druk na prawo dysponowania gruntem pod inwestycję
 • Zgoda na wejście w teren / jeżeli zachodzi taka okoliczność/
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu przestrzennego
 • Projekt architektoniczno budowlany
 • Uzgodnienia

Dokumenty do zakończenia budowy - budynek mieszkalny

 • 1) Dziennik budowy wypełniony
 • 2) Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu budowlanego
 • 3) Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
 • 4) Protokoły przeglądu wewnętrznej instalacji / elektrycznej / gazowej / kominowej
 • 5) Potwierdzenie wykonania przyłączy / elektrycznego / kanalizacji / gazu
 • Uzgodnienia

Dokumenty do zakończenia budowy - budynek gospodarczy

 • 1) Dziennik budowy wypełniony
 • 2) Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu budowlanego
 • 3) Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

Projekt-Service. Wszelkie prawa zastrzeżone 

projekt i realizacja: internet-media.pl